Los compañeros de canto de Timbrado


Mijn kweek

Mijn steven is jaarlijks minimaal 40 jongen te kweken. 
Dit is nodig om een goede selectie voor de wedstrijden.
 

·         Aantal broedkooien     15 stuks voor de eerst ronden, afhankelijk van het 

                                             resultaat, wordt de tweede ronde eventueel minder

·         Nesten                         kunststof wandnesten met filt inlaag

·         Aanvang broed            medio december plaats ik de geselecteerde poppen 

                                             in de broedkooi

·         Belichting                    met 12 uur en na 3 weken overgaan op 16 uur

·         Broedkeuze                 eerst paste ik wisselbroed toe, maar sinds 2015 ben ik 

                                             overgegaan op koppelbroed

·         Tweede nest               21 dagen na het eerste jong wordt de 2e nest geplaatst   

                                             in de broedkooi 

·         Probleem                     de  kans is dat de aanwezige jongen mogelijk worden 

                                             geplukt door de man, dan de man verwijderen

·         Jongen                        de jongen gaan na 28 dagen in de vluchtruimte 

                                             ( zie Fotogalerie )

·         Periode                        de kweek gaat tot half mei

·         Volière                         begin juni gaan alle timbrado’s in de volière

 

Voor uitgebreide informatie over de kweek en bijkomende zaken verwijzen wij u naar de website van Wout van Gils uit Belgie

https://www.woutvangils.be/de-kweek/275-broedrijp-maken-kanarievogels